Full drift i Kiwanisåret 2022 – 2023

Vi er nå i full gang med møtevirksomhet og humanitær innsats i Kiwanisåret 2022 – 2023. Vår prioritet er til barn og unge og deres familier, men vi støtter da andre ting også for at lokalsamfunnet skal kunne ta best mulig vare på alle.

For å kunne yte best mulig støtte der behovene er store satser vi mye på å gjøre oss kjent i alle sider ved lokalsamfunnet, og at lokalsamfunnet skal vite om oss og hva vi står for. Dette gjør vi gjennom besøk både her og der, eller vi inviterer viktige sentrale aktører til å holde foredrag hos oss. Innimellom sørger vi også for at medlemmene blir godt orientert om saker som de er opptatt av.

For å kunne yte full innsats i vårt tilbud er vi avhengig av mange medlemmer og god økonomi. Dett er våre satsningsområder for inneværende år. VI er et tilbud til de som har et hjerte for de svakeste i samfunnet og som ønsker å bidra. Da er et medlemskap hos oss en av løsningene – det er bare å melde seg inn. Du finner kontaktpunktene her på vårt nettsted.

Fra et av våre meget interessante foredrag.

Som medlem hos oss kan du bidra til andres lykke samtidig som du selv kan få gode venner, sosiale kontakter og fine opplevelser i form av kunnskap og viten om verden rundt oss.

Høres dette brukbart ut så benytt lenken «Bli med oss» og meld deg inn. Men du kan selvsagt ta kontakt for å delta på et par møter e. l. for å se hva dette er.

Hos oss er du hjertelig velkommen! Og du – det er mange som trenger en håndsrekning og kanskje særlig nå i disse dager.