Det ble styremøte

Styremøte på nett

Illustrasjonsfoto

Til tross for strenge smittevernstiltak som gjør det vanskelig fremdeles å avhold fysiske møter for oss – så klarte vi det likevel!

Hjulpet av ZOOM og nettbruk avholdt vi årets første styre-nettmøte på onsdag 5. januar. OG det virket faktisk og forløp bra på alle måter!!

Vi fikk gjort viktige vedtak og kunne se hverandre på et vis.

19. januar ble igjen holdt styremøte på nett der halvårsplanen ble justert og visse valgforberedelser gjort. P g a smittesituasjonen planlegger vi med et ekstra styremøte 9. februar – igjen på Zoom. Medlemmene finner referater og justerte planer på medlemssidene.