Nye og strengere smittevernstiltak

Vi er i gang med et nytt år og ønskene om et Godt Nytt År har strømmet til og fra; og det får vi håpe at det blir!

Imidlertid må det understrekes at koronatrusselen ikke dermed forsvant. – snarere tvert om. Utviklingen gjennom juletiden og årsskiftet har ført til behov for enda strengere tiltak for å slå ned smitten.

På søndag 3. januar holdt Regjeringen pressekonferanse der ytterligere innstramminger ble iverksatt, inntil videre frem til 18.januar.

Hold deg orientert om dette her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/ 

Kiwanis Club Elverum har tatt i bruk en ny halvårsplan og det første som skjer er at den ikke kan gjennomføres inntil videre.

Således er det første medlemsmøtet, på 5. januar, kansellert.

Vi kommer tilbake med nyere informasjon så snart noe foreligger. I mellomtiden gjelder det å holde smittevernreglene for å bidra til å dempe smitten frem til den bebudede vaksinen kommer til oss alle. Slik prioriteringen nå er så tror vi vel at det temmelig snart  blir turen for mange av våre medlemmer.

Selv om vi ikke kan samles slik vi er vant til så opprettholdes tilbudet til de som sliter, med prioritet til barn og unge og deres familier. Som så mange andre er våre innkomster helt minimale i disse tider, men fremdeles kan vi hjelpe de som trenger det mest – les om oss på her på vårt nettsted og hvorledes vi kan kontaktes.