Klubben i koronamodus – igjen

Med bakgrunn i stadig økende smittefare over store deler av Innlandet ble det på medlemsmøtet 3. nov 2020 vedtatt å kansellere all møtevirksomhet i klubben frem til årsskiftet.

Begrunnelsen ligger i bl a at svært mange av medlemmene er i risikogruppen  samt i ren lojalitet til alle andre rundt oss.

Imidlertid vil vi opprettholde humanitær aktivitet der det lar seg gjennomføre.

Kommunikasjonsaktiviteten vil bli intensivert for å holde kontakt og informere både samfunn og medlemmer., på nettstedet vårt, vår Facebook side og gjennom klubbavisen Ugleluren.

Kontakt oss gjerne på elverum@kiwanis.no – eller se mer om oss på elverum.kiwanis.no