Gapahuken på Brattåsen

Kiwanis Club Elverum var blant de som bidro til arbeidet i Brattåsens venner med å bygge gapahuk på Brattåsen.

Vi var også representert med flere medlemmer da gapahuken ble innviet lørdag 31. oktober.

Vi slutter oss også til de som håper at den skal komme mange til gode, herunder barn og unge som vi er svært opptatt av.