Forsiktig oppstart

Før møtestart i koronaomgivelser

Etter hel 6 måneders stillstand holdt vi medlemsmøte tirsdag kveld i beste koronastil; sosiale avstander, påmelding og ingen servering.

Beskjedent fremmøte dessverre, men du verden hvor hyggelig det var å se folk etter lang tids pause.

Vi brukte tiden til å oppdatere oss på programmet for høsten og status for arbeidet. VI hørte om stort årsmøte på Zoom (nettet) og muligheten for en satelittklubb på Rena. Og så pratet vi ganske lenge om løst og fast.

Dette gikk fint og det var «itte fali». Om 14 dager holder vi derfor årsmøte og da med servering.