Kommer vi i gang igjen?

Vi prøver i hvert fall! 

Styret hadde et koordinerende møte 2. sep 2020 og ble der enige om å forsøke oppstart av medlemsmøter. Det er lenge siden sist – siste møte var 10. mars.

Det er sendt ut innkalling til møte 8. sep; men sterkt preget av gjeldende smittevernregler og koronasituasjonen.

Medlemmene kan på Medlemssiden lese styrereferatet og se innkallingen til møtet. Den er også sendt ut via mail og brev.

Møteplassen er rigget i koronamodus. Det blir påmelding og antallsbegrensninger. Men det kan bli fint å møtes igjen.

Så bare meld deg på og bli med på møtet der vi skal diskutere hva vi gjør videre utover; blant annet.

 

Fra før koronatiden