Tiltak i f m Korona-situasjonen

Myndighetene innførte torsdag 12. mars 2020 strenge tiltak for hele landet for å stanse koronasmitten.

Vårt møte 24. mars er derfor avlyst. Et planlagt styremøte ble også kansellert.

All vår virksomhet som medfører ansamlinger (møter, fester) av folk innstilles inntil videre.

Styret vil følge situasjonen og opprettholde sin virksomhet pr telefon, nettside og sosiale media.

Den humanitære aktiviteten drives som vanlig.

Kontakten med medlemmene holdes via elektroniske midler – følg derfor med på vårt nettsted og Facebook-siden.