Justert halvårsplan

Medlemmene finner nå, pr 22. januar 2020, en oppdatert halvårs plankalender på Medlemssidene.