Kiwanis Club Elverum feirer 40 år

Nedtellingen er i gang!

12. februar er det 40 år siden klubben ble organisert (stiftet). Dette betyr 40 år i  humanitær tjeneste.

Jubileet vil bli markert med en jubileumsmiddag på Scandic Hotel Central i Elverum onsdag 12. februar – nøyaktig 40 år etter opprettelsen.

Stedet er her et viktig poeng fordi det var på dette hotellet klubben hadde møtene sine helt fra den spede begynnelse og frem til 2006.

Et viktig poeng er det også at guvernøren for Kiwanis District Norden, Sverre Hauger, har tilsagt sitt nærvær, og han var en av de som i årene 1978 – 1980 var med og laget klubben så og si. En ivrig gjeng fra Kiwanis Club Oslo reiste nesten hver 14de dag opp hit til Elverum og arbeidet med organiseringen.Vi gleder oss til å ha han sammen med oss på denne dagen.

Klubbens virkeområde er lokalsamfunnet som vi bor i og der vi yter støtte og omsorg for de som faller utenfor av diverse grunner. Særlig opptatt er vi av barn og unge i lokalsamfunnet. Vi er derfor glade for at Elverums ordfører har sagt ja til vår invitasjon – i denne forbindelse også en meget viktig person.

Historien i mer detalj kan leses på vårt nettsted under lenken Om klubben –> Historie (se ovenfor). Her er både en kortversjon og en mer detaljert versjon av historien frem til 2010. Ellers finnes det masse stoff på nettstedet for øvrig.

Mye har skjedd med klubben gjennom disse 40 årene. Fra å være en ren herreklubb åpnet vi for kvinnelig medlemskap i mars 2008. I 2019 moderniserte vi oss ytterligere til å være en «åpen klubb» der man kan melde seg inn uten noen form for søknad og anbefaling slik det har vært gjennom alle år tidligere.

Klubben er derfor i dag en velorganisert og moderne klubb, drevet etter moderne prinsipper på alle områder og med moderne hjelpemidler. Vi er synlige på internett og de sosiale medier. Medlemstallet er 32, hvorav tre kvinner. Vi satser mye på gode sosiale forhold internt og mener vi har et godt internt miljø.

Våre viktigste prosjekter, såkalt signaturprosjekter er «Kiwanisdukken» og «Kiwanismodellen Elverum – intet barn utenfor». Alt dette er beskrevet på vårt nettsted.