Årsmøte i Kiwanis Club Elverum

Tirsdag, 24. sep. 2019, hadde klubben årsmøte.

Det ble av diverse grunner et noe langt møte med alvorlige diskusjoner om fremtiden. Kiwanisåret som vi nå snart har lagt bak oss har vært et meget godt år og den humanitære støtten er fremdeles meget god, og særlig har det vært stor virksomhet i Kiwanismodellen.

Av flere årsaker ble det mye diskusjon om fremtiden og økonomien, samt alderssammensetningen. For å skaffe et bedre statistisk grunnlag ble vedtaket om arbeidsplanen utsatt og det vil bli innkalt til et Ekstraordinært årsmøte senere i høst.
Håpet er å kunne opprettholde det gode arbeidet og den omfattende støtten vi yter til lokalsamfunnet.

Forøvrig er det verdt å nevne at klubben nå pr. definisjon er blitt en «åpen klubb» og hvem som helst kan nå melde seg inn uten forutgående invitasjon.

Medlemmene finner oppdatert årsrapport, årsmøteprotokoll og regnskapsoversikt på Medlemssidene.

Etter årsmøtet ble Arne Johan Sigstad innsatt som ny president for klubben og fikk overlevert presidentkjede og presidentnål.