Årsrapporten 2018/2019 er klar

Styrets årsberetning for Kiwanisåret 2018 – 2019 er nå lagt ut på nettsidene våre.

Medlemmene kan lese den på Medlemssider under Administrasjon -> Årsrapporter.

Årsmøtet avvikles tirsdag 24. september kl. 1900 – 2100