Vi bygger og vi griller

Sesongen i fjor – vår sommerdugnad startet onsdag 25. juli og varer til etter at Jakt og Fiskedagene er over.

Hvorfor jobber vi slik på sommertid? – Jo, det må vi for å skaffe midler til å hjelpe barn og ungdom i lokalmiljøet som av diverse grunner trenger støtte for en god oppvekst og delta på sosiale arenaer sammen med andre.

Vi griller under Jakt og Fiskedagene i Elverum. 

Vi startet byggingen på kvelden 25. juli kl 2000 – sent pga varmen. Vi fortsetter på torsdag kl 2000 og evt mandag og tirsdag i neste uke.

9. august er vi på plass på Gamle Sanne (knivtorget) med vår berømte grill der alle kan være med å hjelpe til i vårt arbeid ved å handle mat og drikke hos oss i rolige og koselige omgivelser. Dette er vårt tilbud til de som trenger det!

Medlemmene finner vaktlister for grillingen på våre medlemsider (Planer og programmer – Dugnader – Kiwanisgrillen).

 

 

 

Når det hele er over river ned alt igjen og setter det på plass – og etterpå skal vi ha Kiwanisfest og glede oss over et forhåpentlig godt resultat.