KIWANIS NYHETER

Vi er Kiwanis! Vi støtter barn og unge i lokalsamfunnet!

Klikk for større bilde

Kiwanis Club Elverum er en åpen klubb der alle som ønsker det er velkomne som medlemmer.

Full drift i Kiwanisåret 2022 – 2023

Vi er nå i full gang med møtevirksomhet og humanitær innsats i Kiwanisåret 2022 – 2023. Vår prioritet er til barn og unge og deres familier, men vi støtter da andre ting også for at lokalsamfunnet skal kunne ta best mulig vare på alle.

For å kunne yte best mulig støtte der behovene er store satser vi mye på å gjøre oss kjent i alle sider ved lokalsamfunnet, og at lokalsamfunnet skal vite om oss og hva vi står for. Dette gjør vi gjennom besøk både her og der, eller vi inviterer viktige sentrale aktører til å holde foredrag hos oss. Innimellom sørger vi også for at medlemmene blir godt orientert om saker som de er opptatt av. Les mer »