KIWANIS NYHETER

Vi er Kiwanis! Vi støtter barn og unge i lokalsamfunnet!

Klikk for større bilde

Kiwanis Club Elverum er en åpen klubb der alle som ønsker det er velkomne som medlemmer.

Nye og strengere smittevernstiltak

Vi er i gang med et nytt år og ønskene om et Godt Nytt År har strømmet til og fra; og det får vi håpe at det blir!

Imidlertid må det understrekes at koronatrusselen ikke dermed forsvant. – snarere tvert om. Utviklingen gjennom juletiden og årsskiftet har ført til behov for enda strengere tiltak for å slå ned smitten.

På søndag 3. januar holdt Regjeringen pressekonferanse der ytterligere innstramminger ble iverksatt, inntil videre frem til 18.januar.

Hold deg orientert om dette her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/ 

Kiwanis Club Elverum har tatt i bruk en ny halvårsplan og det første som skjer er at den ikke kan gjennomføres inntil videre.

Således er det første medlemsmøtet, på 5. januar, kansellert. Les mer »

Gapahuken på Brattåsen

Kiwanis Club Elverum var blant de som bidro til arbeidet i Brattåsens venner med å bygge gapahuk på Brattåsen.

Vi var også representert med flere medlemmer da gapahuken ble innviet lørdag 31. oktober.

Vi slutter oss også til de som håper at den skal komme mange til gode, herunder barn og unge som vi er svært opptatt av.

 

Klubben i koronamodus – igjen

Med bakgrunn i stadig økende smittefare over store deler av Innlandet ble det på medlemsmøtet 3. nov 2020 vedtatt å kansellere all møtevirksomhet i klubben frem til årsskiftet.

Begrunnelsen ligger i bl a at svært mange av medlemmene er i risikogruppen  samt i ren lojalitet til alle andre rundt oss.

Imidlertid vil vi opprettholde humanitær aktivitet der det lar seg gjennomføre.

Kommunikasjonsaktiviteten vil bli intensivert for å holde kontakt og informere både samfunn og medlemmer., på nettstedet vårt, vår Facebook side og gjennom klubbavisen Ugleluren.

Kontakt oss gjerne på elverum@kiwanis.no – eller se mer om oss på elverum.kiwanis.no

Ugleluren nr 18

Her kommer et høstnummer med livstegn fra klubben i disse Coronatider.

Ugleluren ny nr 18

Forsiktig oppstart

Før møtestart i koronaomgivelser

Etter hel 6 måneders stillstand holdt vi medlemsmøte tirsdag kveld i beste koronastil; sosiale avstander, påmelding og ingen servering.

Beskjedent fremmøte dessverre, men du verden hvor hyggelig det var å se folk etter lang tids pause.

Vi brukte tiden til å oppdatere oss på programmet for høsten og status for arbeidet. VI hørte om stort årsmøte på Zoom (nettet) og muligheten for en satelittklubb på Rena. Og så pratet vi ganske lenge om løst og fast.

Dette gikk fint og det var «itte fali». Om 14 dager holder vi derfor årsmøte og da med servering.

Kommer vi i gang igjen?

Vi prøver i hvert fall! 

Styret hadde et koordinerende møte 2. sep 2020 og ble der enige om å forsøke oppstart av medlemsmøter. Det er lenge siden sist – siste møte var 10. mars.

Det er sendt ut innkalling til møte 8. sep; men sterkt preget av gjeldende smittevernregler og koronasituasjonen.

Medlemmene kan på Medlemssiden lese styrereferatet og se innkallingen til møtet. Den er også sendt ut via mail og brev.

Møteplassen er rigget i koronamodus. Det blir påmelding og antallsbegrensninger. Men det kan bli fint å møtes igjen.

Så bare meld deg på og bli med på møtet der vi skal diskutere hva vi gjør videre utover; blant annet.

 

Fra før koronatiden

 

 

 

 

Tiltak i f m Korona-situasjonen

Myndighetene innførte torsdag 12. mars 2020 strenge tiltak for hele landet for å stanse koronasmitten.

Vårt møte 24. mars er derfor avlyst. Et planlagt styremøte ble også kansellert.

All vår virksomhet som medfører ansamlinger (møter, fester) av folk innstilles inntil videre.

Styret vil følge situasjonen og opprettholde sin virksomhet pr telefon, nettside og sosiale media.

Den humanitære aktiviteten drives som vanlig.

Kontakten med medlemmene holdes via elektroniske midler – følg derfor med på vårt nettsted og Facebook-siden.

Medlemsmøte 10. mars om ANNO museum

Dette bør bli en spennende og fin aften.

Innkalling medlemsmøte 10.mars

Domen

Konsert i Domen 

Sven Inge Sunde informerer om ANNO museum – en omfattende og spennende virksomhet.

«Anno består av 23 små og store museer i hele Hedmark -»

 

 

Passerte 40 år i god stil

Onsdag 12. februar feiret Kiwanis Elverum 40 år som organisert klubb.

Klikk på bildene for se dem større og – Les mer om feiringen her: Les mer »

Stinn brakke!

For 17.de gang arrangerte klubben fest for funksjonshemmede i Elverum og omegn. Den føyer seg fint inn i tidligere svært vellykkede arrangementer og vi hadde hele 97 gjester på pizza, mineralvann og dans pluss gratis lotteri. Tradisjonell stil altså! Gledelig var det at 11 stykker fra nabokommunen Løten var med oss.

18 stykker fra klubben var med og drev festen fremover. med musikk, pizza, mineralvann og premier.