KIWANIS NYHETER

Justeringer på plankalenderen

Under produksjonen av plankalenderen for inneværende halvår ble det beklageligvis gjort en forveksling av de to klubbmøtene i mars.
Kommunikasjonsleder beklager selvsagt dette på det dypeste og retting av kalenderen er utført – medlemmene vil finne en justert kalender på våre Medlemssider.

Dessverre førte dette til feil tema på innkallingen til møtet 12. mars. Justering er utsendt av klubbsekretæren.

 

39 år i humanitært oppdrag

Tirsdag 12. februar, var det 39 år siden vår klubb ble offisielt stiftet.

Det ble markert på en enkel måte på medlemsmøtet samme dag.

Vi er spesielt opptatt av barn og unge. «Barn først og fremst» er Kiwanis valgspråk, men vi støtter også andre grupper når det er nødvendig. Derfor var Utdanningsjef i Elverum, Tord Arnesen, på besøk hos oss og kåserte flott om «Ungdom og oppvekst».

Etterpå drakk vi kaffe og spiste rundstykker og deilig bløtkake og hadde en fin sosial stund. Ekstra flott var det at Sverre Hauger. neste guvernør i Kiwanis Norden, besøkte oss. Det satte en ekstra spiss på hans nærvær at han var en av teamet fra Oslo som reiste til Elverum gjennom to og et halvt år for å organisere klubben; hvilket altså skjedde 12. februar 1980.

Les mer »

Valgnummeret av Ugleluren – nr 16

Ugleluren ny nr 16

Dette nummeret konsentrerer seg om det forestående valget av tillitsvalgte i klubben.

Medlemmene oppfordres til å lese, møte opp og stemme.

I tillegg er det litt løst og fast med.

Vi bygger og vi griller

Sesongen i fjor – vår sommerdugnad startet onsdag 25. juli og varer til etter at Jakt og Fiskedagene er over.

Hvorfor jobber vi slik på sommertid? – Jo, det må vi for å skaffe midler til å hjelpe barn og ungdom i lokalmiljøet som av diverse grunner trenger støtte for en god oppvekst og delta på sosiale arenaer sammen med andre.

Vi griller under Jakt og Fiskedagene i Elverum.  Les mer »

Om frø og mye annet

Tirsdag 22. mai hadde vi hyggelig besøk og et interessant foredrag av Kristin Børresen fra Graminor.

For anledningen leste først Per Ola Stenseth diktet «Den lille bonden» av Rolf Jacobsen.

Les mer »

Det svinger godt for tiden

Det er en meget fornøyd klubb som i løpet av fjorten dager har tatt opp hele 7 medlemmer.

Det er ikke hverdagskost i Kiwanis for tiden så vi er elleville av glede.

Vår plan for klubbutvikling fungerer perfekt og målene for år 2020 er snart nådd – allerede.

Søknadsmassen til Kiwanismodellen er god og vi støtter alt vi kan og liker det. Oppå det hele så har vi fått «sponsorhjelp» fra en barnehage her i byen under mottoet «Barn hjelper barn».

Vårt signaturprosjekt er utvilsom Kiwanismodellen Elverum – intet barn utenfor.

Vi håper nå at flere søker oss både for å bli medlem og for å sponse vårt arbeid. Barna i Elverum fortjener det.

 

Og for 14 dager siden tok vi opp 4 nye medlemmer og er nå til sammen 38 – tilbake der vi var.

Vi ønsker alle 7 hjertelig velkommen og håper at dere skal finne noe interessant hos oss så dere blir.

 

For en kveld!

Det ble en Stor dag for klubben; og et spennende møte på tirsdag kveld.

Stora Enso er et finsk-svensk selskap og verdens nest største skogsindustrikonsern. Det har sete i
Helsingfors. Selskapet oppstod gjennom en fusjon mellom Finlands største skogsindustrikonsern Enso-
Gutzeit Oy og det svenske selskapet STORA i 1998. Stora Enso hadde i 2003 45 000 ansatte i 40 land,
og solgte trevarer for over 100 milliarder kroner.

Arild Lindberget fra Stora Ensos avdeling i Elverum fortalte et eventyr om skogsindustri! Hjertelig takk.

Men det skjedde mer, og det var nok enda større!! 

Vi tok opp 4 nye medlemmer som senket gjennomsnittsalderen betraktelig – 4 lys – 4 Ja – og 4 nåler på plass. Les mer »