KIWANIS NYHETER

Vi er Kiwanis! Vi støtter barn og unge i lokalsamfunnet!

Klikk for større bilde

Kiwanis Club Elverum er en åpen klubb der alle som ønsker det er velkomne som medlemmer.

Det ble styremøte

Styremøte på nettTil tross for strenge smittevernstiltak som gjør det umulig fremdeles å avhold fysiske møter for oss – så klarte vi det likevel!

Hjulpet av ZOOM og nettbruk avholdt vi vårt første styrenettmøte på torsdag 18. mars. OG det virket faktisk og forløp bra på alle måter!!

Vi fikk gjort viktige vedtak og kunne se hverandre på et vis.

Medlemmene kan se referatet på medlemssidene.

Vi tror vel at det blir mer av dette fremover – covid eller ikke.

 

Nye og strengere smittevernstiltak

Vi er i gang med et nytt år og ønskene om et Godt Nytt År har strømmet til og fra; og det får vi håpe at det blir!

Imidlertid må det understrekes at koronatrusselen ikke dermed forsvant. – snarere tvert om. Utviklingen gjennom juletiden og årsskiftet har ført til behov for enda strengere tiltak for å slå ned smitten.

På søndag 3. januar holdt Regjeringen pressekonferanse der ytterligere innstramminger ble iverksatt, inntil videre frem til 18.januar.

Hold deg orientert om dette her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/ 

Kiwanis Club Elverum har tatt i bruk en ny halvårsplan og det første som skjer er at den ikke kan gjennomføres inntil videre.

Således er det første medlemsmøtet, på 5. januar, kansellert. Les mer »

Gapahuken på Brattåsen

Kiwanis Club Elverum var blant de som bidro til arbeidet i Brattåsens venner med å bygge gapahuk på Brattåsen.

Vi var også representert med flere medlemmer da gapahuken ble innviet lørdag 31. oktober.

Vi slutter oss også til de som håper at den skal komme mange til gode, herunder barn og unge som vi er svært opptatt av.

 

Klubben i koronamodus – igjen

Med bakgrunn i stadig økende smittefare over store deler av Innlandet ble det på medlemsmøtet 3. nov 2020 vedtatt å kansellere all møtevirksomhet i klubben frem til årsskiftet.

Begrunnelsen ligger i bl a at svært mange av medlemmene er i risikogruppen  samt i ren lojalitet til alle andre rundt oss.

Imidlertid vil vi opprettholde humanitær aktivitet der det lar seg gjennomføre.

Kommunikasjonsaktiviteten vil bli intensivert for å holde kontakt og informere både samfunn og medlemmer., på nettstedet vårt, vår Facebook side og gjennom klubbavisen Ugleluren.

Kontakt oss gjerne på elverum@kiwanis.no – eller se mer om oss på elverum.kiwanis.no

Ugleluren nr 18

Her kommer et høstnummer med livstegn fra klubben i disse Coronatider.

Ugleluren ny nr 18

Forsiktig oppstart

Før møtestart i koronaomgivelser

Etter hel 6 måneders stillstand holdt vi medlemsmøte tirsdag kveld i beste koronastil; sosiale avstander, påmelding og ingen servering.

Beskjedent fremmøte dessverre, men du verden hvor hyggelig det var å se folk etter lang tids pause.

Vi brukte tiden til å oppdatere oss på programmet for høsten og status for arbeidet. VI hørte om stort årsmøte på Zoom (nettet) og muligheten for en satelittklubb på Rena. Og så pratet vi ganske lenge om løst og fast.

Dette gikk fint og det var «itte fali». Om 14 dager holder vi derfor årsmøte og da med servering.

Kommer vi i gang igjen?

Vi prøver i hvert fall! 

Styret hadde et koordinerende møte 2. sep 2020 og ble der enige om å forsøke oppstart av medlemsmøter. Det er lenge siden sist – siste møte var 10. mars.

Det er sendt ut innkalling til møte 8. sep; men sterkt preget av gjeldende smittevernregler og koronasituasjonen.

Medlemmene kan på Medlemssiden lese styrereferatet og se innkallingen til møtet. Den er også sendt ut via mail og brev.

Møteplassen er rigget i koronamodus. Det blir påmelding og antallsbegrensninger. Men det kan bli fint å møtes igjen.

Så bare meld deg på og bli med på møtet der vi skal diskutere hva vi gjør videre utover; blant annet.

 

Fra før koronatiden